ایجاد اشتغال برای بانوان مددجو در موسسه خیریه محدثه تویسرکان

ایجاد اشتغال برای بانوان مددجو در موسسه خیریه محدثه تویسرکان

پاک کردن و آماده سازی انواع سبزیجات و انجام سفارشات شما عزیزان, توسط مددجویان موسسه خیریه محدثه تویسرکان

شماره تماس جهت پذیرش انواع سفارشات برای پاک کردن و آماده سازی سبزیجات: ۰۸۱۳۴۹۴۷۱۷۰

درج نظر