شماره کارت جهت واریز کمک ها و حمایتهای مردمی به موسسه

شماره کارت جهت واریز کمک ها و حمایتهای مردمی به موسسه

به اطلاع کلیه ی خیراندیشان و حامیان موسسه خیریه محدثه تویسرکان می رساند که از این پس شما می توانید جهت تسهیل واریز مبلغ به حساب موسسه با نیت های خیر شما عزیزان، می توانید از شماره کارت موسسه خیریه نیز استفاده نمایید.

 

شماره حساب موسسه:

۰۱۱۰۵۱۹۷۱۳۰۰۷
بانک ملی مرکزی شعبه شهرستان تویسرکان

 

شماره کارت:

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۹۱۵۷۰

درج نظر