الف- ارائه كمك‌های نقدی

شماره حساب موسسه محدثه:۰۱۱۰۵۱۹۷۱۳۰۰۷

شماره فیش واریزی

ب-ارائه خدمات و کمک های شما به موسسه

تامین مایحتاج مورد نیاز خانواده‌های اعضاء
تهیه جهیزیهالبسهتهیه لوازم تحریرلوازم منزلغذاتهیه سیسمونی

نام

نام خانوادگی

تلفن همراه (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)