گزارش سه ماه اخیر موسسه خیریه محدثه تویسرکان

گزارش سه ماه اخیر موسسه خیریه محدثه تویسرکان

به اطلاع کلیه خیران و حامیان موسسه خیریه محدثه تویسرکان می رساند که گزارش فعالیت های زیر بخشی از فعالیت ها یموسسه در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵ جهت حمایت از افراد تحت پوشش موسسه بوده است.

تهیه ۲۰موردجهیزیه

تهیه۱۵موردسیسمونی

تهیه سبد کالا به ۲۰۰خانوار تحت پوشش

تهیه کمک هزینه دارو و درمان ۳۰نفر

تهیه کمک هزینه تحصیلات ایتام به ۳۵نفر و ۲۵ نفر سادات

ذبح۱۵راس گوسفند و تقسیم آن بین نیازمند

تهیه ۱۵ مورد کمک هزینه تعمیرات و بازسازی ساختمان

 

 

درج نظر